เปิดประวัติหลวงพ่อเกษม ฐิตธมฺโม อายุ 92 ปี 31 พรรษา

หลวงพ่อเกษม ฐิตธมฺโม เกิดเมื่อวันที่5มีนาคม2472ปีนักษัตรมะเส็ง .บ้านงิ้ว .ธวัชบุรี .ร้อยเอ็ด และบิดา,มารดาพาอพยพย้ายบ้านมาตั้งหมู่บ้านใหม่ ที่บ้านโนนกระเบื้อง .นิคม .พิมาย .นครราชสีมา ปัจจุบัน  ท่านเป็นบุตรของพ่อมึง,แม่ผา พลพันธ์ มีพี่น้องทั้งหมด7คนหลวงพ่อเป็นบุตรคนที่ อุปสมบท ในวันที่22กุมภาพันธ์2533 ที่พระอุโบสถวัดโนนสมบูรณ์ .โนนสมบูรณ์ .เสิงสาง .นครราชสีมา โดยมีพระราชสีมาภรณ์เป็นพระอุปัชฌาย์(สมณศักดิ์ปัจจุบันพระธรรมวรนายกที่ปรึกษา .นครราชสีมา) พระครูโอภาสกิตติคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบุญถม ชวนปญโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ จบชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักธรรมชั้นเอก เมื่อท่านบวชได้ถึงพรรษาที่4ได้แสวงหาในสายกรรมฐานและได้เข้าศึกษาวิชาจากวิปัสนากรรมฐานที่วัดหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ จากพระเดชพระคุณฯ?ท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี(เจ้าคุณโชดก)เป็นพระอาจารย์ฝึกสอนถึง3พรรษา หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาศึกษาธรรมพระปริยัติธรรม ธรรมบาลีที่วัดดาวคะนอง จบไวยากรณ์บาลีจนถึงแก่นแท้ จึงขอละพระอาจารย์ใหญ่เดินทางมาศึกษาธรรมสายกรรมฐานที่วัดถ้ำโพธิสัตว์ .แก่งคอย .สระบุรี จนถึงแก่นแท้ธรรม จึงตัดสินใจธุดงค์หาฝึกสายวิชาในแถบสายอิสานเรื่อยมา(หลวงปู่ไม่ขอเอ่ยที่) จนกระทั่งได้รับอาราธนานิมนต์ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดป่าผาสวรรค์ บ้านโป่งช้าง.แก้งค้อ .ชัยภูมิ จนถึงปี2560ทางชาวบ้านโนนกระเบื้องพร้อมใจกัน อาราธนานิมนต์ลงมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดโนนกระเบื้อง .นิคม .พิมาย .นครราชสีมา เพื่อมาปกครองพัฒนาบ้านเกิดตน จนหลวงปู่ท่านได้นำพาชาวบ้านจัดงานฉลองพระอุโบสถปิดทองลูกนิมิตรสำเร็จในปี2561และสร้างศาลาหลังใหม่ในปีเดียวกัน สายวิชาครูบาอาจารย์หลวงปู่ชัดเจน อยู่เรียนจนแตกฉานในแต่ละที่ที่หลวงปู่ท่านไป จนถึงสายอิสานที่หลวงปู่ไม่เอ่ยเล่าให้ฟัง ถือว่าเป็นเกจิอีกรูปที่คมในฝักอย่างแท้จริง