ขอนแก่น-ผอ.รพ.สิรินธร ร่วมต้อนรับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7

นพ.วีระศักดิ์ ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สิริ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ เข้าประชุม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นพ.สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 12/2563 พร้อมกับร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ (CEO : Chief Executive Officer) ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น