ขอนแก่น(ชมคลิป)นายอำเภอหญิงเมืองชุมแพ นำทีมส่งความสุข ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบของขวัญปีใหม่ สุดพิเศษให้คู่เสี่ยว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธ.ค.63 นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) นางธนตพร สุชนวนิช ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ร.ท.ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 และนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านของนางจันศรี ตาประดับ ม.2 บ้านโนนชัย ต.โนนหัน นายพัน ก้อนคำ ม.2 บ้านโนนชัย ต.โนนหัน นางตุ๊ โสดา ม.6 บ้านโนนงาม ต.โนนหัน และนางสนิท อันเงิน ม.8 บ้านอาจสามารถ ต.นาเพียง เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคู่เสี่ยว ตามโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคู่เสี่ยว ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น ตามนโยบายของทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอำเภอชุมแพได้ดำเนินโครงการมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ที่เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงถือโอกาสนำคณะเดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ ให้กับคู่เสี่ยวด้วย

สำหรับ โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นนี้ ทาง ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีการพัฒนาจัดทำโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน ตอบสนองทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Khon Kaen Smart City) โดยมอบหมายให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน “จับคู่เสี่ยว” รับผิดชอบดูแลครัวเรือนยากจน 1 ข้าราชการ รับผิดชอบครัวเรือนยากจน 2 ครัวเรือน และประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน สมาคม ชมรม สถาบันการเงิน และสถาบันการคึกษา ให้การสนับสนุน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การตลาด การจ้างงาน และวิชาการ

ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอชุมแพ มีคู่เสี่ยวที่จับคู่กับข้าราชการของรัฐกว่า 127 ครัวเรือน 65 คู่เสี่ยว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนในครัวเรือนจนสำเร็จ