ศรีสะเกษ(ชมคลิป) นอภ.ไพรบึง เปิดโครงการฝึกอบรมฝีมือการประกอบอาหารไทย

“ศรีสะเกษ” นอภ.ไพรบึง เปิดโครงการฝึกอบรมฝีมือการประกอบอาหารไทย พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไพรบึง นำผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร่วมกิจกรรม
นางทัศนี กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลไพรบึง เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการประกอบอาหารไทย ให้กับสมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านปราสาทเยอ ที่มีการให้บริการนักท่องเที่ยวด้านที่พัก และจัดอาหารโดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวัฒนธรรม ขนบธรรมนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนบ้านปราสาทเยอ แต่สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์บ้านปราสาทเยอ ยังขาดทักษะด้านการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมาตรฐานความปลอดภัย ที่จะมาให้บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และได้รับความประทับใจสูงสุด ซึ่งจะทำให้สมาชิกกลุ่มโฮมสเตย์ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานและยกระดับฝีมือแรงนให้มีศักยภาพ ได้มาตรฐาน สนองตอบต่อความต้องการของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานนอกระบบเพื่อให้มีศักยภาพและประสิทธิภพสูงสุดในการให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน