ขอนแก่น – รพ.บ้านไผ่ จัดงานทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาล แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีการจัดงานทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านไผ่ แห่งใหม่ โดยมี พระครูมงคลสารกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่(ธ.) ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายสงฆ์ นายเสรี นางอัญชลี โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายฆราวาส นายแพทย์สมชายโชติ ปิยะวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เป็นรองคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดถวายผ้าป่าในครั้งนี้จำนวนมาก

นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เผยว่า ด้วยโรงพยาบาลบ้านไผ่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านไผ่แห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร และจัดเตรียมหอผู้ป่วย โดยมีความจำเป็นต้องจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการเปิดให้บริการ ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านไผ่ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ จึงได้จัดงานทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญกับทางโรงพยาบาลบ้านไผ่เพิ่มเติมได้ ด้วยการโอนเงินผ่านชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลบ้านไผ่” ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020 2 57410 868 2563 หรือด้วย QR Code สแกนด้วย App.ของธนาคาร สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ 043 274141, 043 274143 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณสุชาติ กุลจนะพงศ์พันธ์ 081 544 6710 คุณจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ 081 592 9131 คุณวิภา คำชา 089 714 1548.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น