มุกดาหาร(ชมคลิป)โยธาธิการชี้แจงสวนสาธารณะ2แห่ง ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครดูแล

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียน สวนสาธารณะ 2 แห่ง บริเวณลำห้วยแข้ ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครดูแลสภาพทรุดโทรม ล่าสุดจะเข้าแก้ไขปรับปรุงให้มีสภาพที่ใช้งานได้
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีชาวบ้านร้องเรียน สวนสาธารณะ 2 แห่ง บริเวณลำห้วยแข้ ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครดูแลสภาพทรุดโทรม บริเวณริมห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พบว่า เป็นโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะล้อน้ำบริเวณลำห้วยแข้ มี 2 แห่ง คือบริเวณริมถนนวงแหวนรอบใน ช่วงตำบลศรีบุญเรือง และบริเวณ ชุมชนหินเรือ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พบว่าทั้ง 2 แห่ง มีสภาพถูกปล่อยทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกรอบทั้งบริเวณ สภาพด้านในถูกทิ้งร้างชำรุดทรุดโทรม จนเป็นที่น่าอนาถใจของผู้ที่พบเห็น ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เสียดายเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น


ด้านนายวิจิตร งามชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดเมื่อปี 2559 วันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณโครงการทั้ง 5 โครงการแล้ว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ทางโยธาได้ดำเนินการช่วงนั้น ได้ทำหนังสือมอบให้กับทางเทศบาลเมือง เมื่อเดือนเมษายน 2561 แต่ก็ยังไม่มีการรับมอบแต่อย่างไร จกการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าวก็มีสภาพที่ยังไม่มีการใช้งานเท่าที่ควร มีวัชพืช ต้นไม้บางโครงการมีถนนพังเสียหาย เนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล หลังน้ำลดสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนมีความเสียหาย และได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำไหลแรง ต้นไม้ที่มากับกระแสน้ำ ทำให้โครงสร้างฝายบางส่วนชำรุด จากการลงพื้นที่ทุกโครงการที่ได้รับความเสียหาย จะได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการังหวัดมุกดาหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาแนวทางที่จะปรับปรุง ซ่อมแซมให้คืนสภาพปกติใช้งานได้ต่อไป


สำหรับโครงการพัฒนาจังหวัดมีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาท รายละเอียดโครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดศรีปทุม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วงเงินตามสัญญา 5,565,000,00 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 21 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 17 สิงหาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณวัดป่าศิลาวิเวก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วงเงินตามสัญญา 6,513,000,00 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 9 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 5 กันยายน 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดสำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วงเงินตามสัญญา 6,530,000,00 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 1 มีนาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 26 กันยายน 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน 4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 26 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 21 สิงหาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน และ5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 9 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 6 กรกฎาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 180 วัน


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร