สนามเลือกตั้งนายกฯอบจ.อุบลฯ เริ่มคึกคัก

เหลือเวลาเพียง 20 วัน ผู้สมัครนายกฯอบจ.อุบลฯ ต่างลงพื้นที่แทบจะชนกันเพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้านนายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก) โภคกุลกานนท์ อดีตรองประธานสภา อบจ. หนึ่งตัวเลือกชาวอุบลฯ ในศึกชิงเก้าอี้ นายก อบจ. 20 ธ.ค.63 ชูนโยบายหลัก ถนนดี มีน้ำใช้ เจ็บไข้ดูแล พร้อมเผย การแข่งขันครั้งนี้แม้จะยากลำบากมีการแข่งขันที่สูง แต่ก็ลงพื้นที่เดินหาชาวบ้านด้วยใจ และหวังคะแนนที่บริสุทธิ์จากชาวอุบลฯ โดยนายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก) โภคกุลกานนท์ พร้อมทีมงานยังคงเดินหน้าหาเสียงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอรอบนอก เพื่อพบประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียง
นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก) โภคกุลกานนท์ เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก มีผู้สมัครถึง 7 คน ที่เคยผ่านการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั้งสิ้น จึงต้องเร่งลงพบปะพี่น้องประชาชนอย่างหนักเดินหาเสียงด้วยใจ ชูนโยบายในการที่จะพัฒนา “ผมขอทำหน้าที่ รวมพลังคนดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภาคการเมืองทุกหมู่เหล่า ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ด้วยความรัก ความสามัคคี ความหวังดีต่อบ้านเมืองบนความถูกต้อง โปร่งใส รวมใจเป็นหนึ่งสร้างสรรค์พัฒนาอุบลราชธานี และเน้นย้ำ ความถูกต้องโปร่งใส คือหัวใจของการพัฒนา ผมจะยึดมั่นและทำอย่างเข้มข้น”