ทั่วไทย-“พิพัฒน์” กระตุ้นท่องเที่ยว นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ยิ่งใหญ่

รมว.ท่องเที่ยวฯลงพื้นที่ จ.ราชบุรี นำร่องกลุ่มเอ็กซ์แพทเที่ยวไทยเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มศักยภาพสูง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้ง สส.ราชบุรี ร่วมกัน นำนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท (Expat) พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่เดินทาง ท่องเที่ยวเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ย้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยในอดีต ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเอ็กซ์แพท โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ

กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มเอ็กซ์แพท ให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทาง “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง ภายใต้นโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “ให้พัฒนาคูคลองที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้ยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้มากที่สุด” ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ชุมชนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนำเที่ยววิถีคลองแล้ว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำกลุ่มเอ็กซ์แพท เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางวิถีคลอง เพื่อสัมผัสเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวคลองดำเนินสะดวก คลองขุดสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีคลองสาขาย่อยกว่า 200 สาย วิถีเกษตร และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เริ่มจากการกราบนมัสการ หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ วัดโชติทายการาม วัดเก่าแก่กว่า 145 ปี ที่พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น และทรงประทับแรมเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎร และในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จถวายผ้าพระกฐินต้นทางชลมารคและเดินทางต่อโดยเรือหางยาวไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด ด้วยความใจดีและปฏิภาณไหวพริบของเจ็กฮวด ทำให้เกิดความพอพระราชหฤทัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นที่มาของ “มหาดเล็กนอก พระราชวังและเพื่อนต้น” และนั่งเรือต่อไปยังตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของประเทศไทย ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมห้องแถวไม้ไทยจีนโบราณที่มีเอกลักษณ์ มีอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มรส รับฟังข้อมูลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตลาดน้ำ จากนั้น ชมนิทรรศการการส่งเสริมการใช้เรือไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ผ่านบริษัทนำเที่ยว และโครงการการท่องเที่ยวสีขาว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ กลุ่มเอ็กซ์แพทได้ร่วมกิจกรรมล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ ที่นำศาสตร์พระราชาปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัย เพลิดเพลินกับการถ่อเรือเที่ยวไปตามร่องสวนและเก็บผลไมตามฤดูกาล พร้อมกันนี้ รมว.กก. ยังได้มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration : SHA แก่ผู้แทน 4 ชุมชน ได้แก่ ผู้แทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดโชติทายการาม ผู้แทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดพลี และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบ ดำเนินสะดวก