อุบลราชธานี-ตำรวจ สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)จิตอาสาทำความสะอาดรอบโรงพักสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม

 

27 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผกก. สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก) จังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการตำรวจ สภ.นาโพธิ์ พร้อมกับชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศโดยรอบสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องน้ำ จุดบริการประชาชนและสนามหญ้ารอบๆโรงพัก สนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องการจัดระเบียบสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความสะอาด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับตำรวจและประชาชน