ศรีสะเกษ-พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ ป.ธ.7 รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี แสงลับ ผอ.โรงเรียนมหาพุทธาราม นายอุดม โพธิ์ไทรย์ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี


ทั้งนี้พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่จัดขึ้น เป็นไปตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมคม ที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน