สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ มอบของขวัญให้ผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลชุมแพ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางจีราวรรณ รินทะรึก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ พร้อมคณะได้เดินทางมามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้นรับ และนำเยี่ยมผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลชุมแพ ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และโรคติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัด ห้องคลอด ความดันลบ ห้องแยกความดันลบ ห้องปฎิบัติการอณูชีววิทยาที่ได้มาตราฐาน พร้อมชื่นชมทีมแพทย์พยาบาล ว่ามีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัด ผู้ป่วยสามัญยังได้รับบริการอยู่ในหอผู้ป่วยที่ปรับอากาศ


นางจีราวรรณ รินทะรึก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ จัดของขวัญเพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตน ตามรอบเบื้องพระยุคลบาท ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด ทรงให้การสนับสนุนทั้งโดยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร โดยจัดของขวัญให้แก่ผู้ประกันตยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น สถานพยาบาลหลัก (MAIN CONTRACTOR) ในระบบประกันสังคม ที่มีมาตรฐาน สามารถรับลงทะเบียนสิทธิ์การรักษาแก่ประชาชนอำเภอชุมแพ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งช่วยลดความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษาในโรงพยาบาลในจังหวัดได้ ช่วยให้ผู้ประกันตนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาทำงานอีกด้วย

ด้านแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ มีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์ โดยในส่วนผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนสิทธิ์การรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพที่สะดวกในการเข้ารับบริการ อยากเชิญชวนให้ผู้ประกันตนมาเลือกประกันสังคมเครือข่ายชุมแพ และในขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการพัฒนาหลายๆด้าน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมแพ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 หากท่านใดสนใจสามารถร่วมทำบุญ สามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาชุมแพ 6472544911