ขอนแก่น-โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง คว้า3รางวัลหุ่นยนต์ระดับชาติ Thailand Robot & Robotic Olymplad 2020

นายคงฤทธิ์ ศีลคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนพร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติในรายการ Thailand Robot & Robotic Olymplad 2020 พร้อมรับรางวัลอันทรงคุณค่า จากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก คว้ารางวัลแชมป์ชนะเลิศหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติ พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 ระดับนานานชาติ 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระว่างวันที่ 20-22 พ.ย.2563 จำนวน 3 รายการ คือ 1.รายการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 2.หุ่นยนต์ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 3.หุ่นยนต์ขนาดเล็กว่ายน้ำท่ากบ และที่น่าภูมิใจคือได้รับรางวัลคะแนนรวม โรงเรียนขนาดเล็กของสพฐ. พร้อมรับถ้วยรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ