(ชมคลิป)จ.เลย จัดพิธีประดิษฐานเศียรองค์พญานาคา (กุดป่อง) ใช้ฤกษ์เวลา 09.09 น.


ที่สวนสาธารณะกุดป่อง เขตเทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีประดิษฐานเศียรองค์พญานาคา บริเวณลานพญานาคสวนสาธารณกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายสัมพันธ์ คุณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่ทางเทียม ผู้นำจิตวิญญาณ อำเภอด่านซ้าย หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี


โดยจังหวัดเลยได้ถือฤกษ์ยกเศียรองค์พญานาคา ในเวลา 09.09 น. จากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา โดยพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นผู้นำสวด ก่อนที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะนำแขกผู้มีเกียรติในงานร่วมในพิธีประกอบเศียรองค์พญานาคามาประกอบเข้ากับลำตัวจนกระทั่งแนบสนิทในเวลา 09.59 น. หลังจากนั้นได้มีพิธีรำแมงตับเต่าไทเลย เพื่อบวงสรวงองค์พญานาคา โดย อ.สุวิทย์ สารเงิน และคณะ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ลานพญานาคสวนสาธารณกุดป่อง ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 62 จนถึงปัจจุบัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 24,341,964 บาท สำหรับความพญานาคตามความเชื่อโบราณได้เล่าต่อๆกันมาว่า พญานาคจะมี 2 ประเภท มีพญานาคที่อาศัยอยู่ในน้ำ และพญานาคภูเขา พญานาคน้ำจะมีลักษณะเหมือนกับที่เขาสร้างให้เห็นที่จังหวัดหนองคาย นครพนม ส่วนพญานาคภูเขาจะมีลักษณะคล้ายงูใหญ่ ซึ่งจะเห็นตามวัดเก่าๆที่สร้างมานานในจังหวัดเลย หรือบางวัดในภาคอีสาน และตามปราสาทหินในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จังหวัดเลยดูได้ที่วัดท่าแขก อ.เชียงคาน ในส่วนพญานาคในลำน้ำกุดป่อง ในคำเล่าของคนโบราณและมีประวัติศาสตร์ ภูเขาซึ่งไม่ไกลจากลำน้ำกุดป่อง มีภูเขาชื่อ ภูบ่อบิด จะมีพญานาคภูเขาอาศัยอยู่ มักจะลงมาเล่นน้ำในลำน้ำภูบ่อบิด ซึ่งยังเห็นร่องรอยเนื่องจากมีรูจากภูบ่อบิด มาโผล่ที่ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งในนิทานตำนานคนจังหวัดเลยได้เล่าขานกันมา

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /