ขอนแก่น(ชมคลิป)ธกส.แจงเงินประกันรายได้เกษตรกรเบิกจ่ายได้แล้ว

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์  จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี มาเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แล้ว มากกว่า 7,000 ราย

นายจิรวัฒน์    โลหะ       ผู้อำนวยการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินตามโครงการ ประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๆ การผลิต 2563/64 นั้น ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น  ได้มีเกษตรกรเดินทางไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 26 อำเภอ ได้มีการเสนอเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว โดยได้การจ่ายเงินตามรูปแบบการจ่ายเงินประกันราคาข้าว 5 ประเภท

ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ราคาประกัน  15,000 บาท-ข้าวหอมมะลินอกเขตประกัน 14,000 บาท –ข้าวจ้าว 10,000 บาท –ข้าวหอมประทุม 11,000 บาท และข้าวเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ จำนวน 7,938  ราย วงเงิน กว่า 65.6 ล้านบาทเศษ   ขณะเดียวกันยังพบว่า มีเกษตรกรชาวนา อีกจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจขั้นตอน และระบบตรวจสอบว่า ตนเองได้รับเงินประกันประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๆ การผลิต 2563/64 หรือไม่ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ที่  แอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก.ส.ผ่านโทรศัพท์ได้ หรือหากยังไม่เข้าใจก็สามารถเดินทางเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ของตนเอง ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรได้ทุกสาขา  เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินประกันราคาข้าวตามโครงการนี้ในรอบที่ 2 รอบที่ 3 และ 4