ศรีสะเกษ-รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ที่ศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาแกนนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อขยายผลสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายปลูกพลังบวกฯ ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 โรงเรียน ในรุ่นที่ 1 มีการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ดังนั้นจึงได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ จำนวน 26 โรงเรียน ในรุ่นที่ 2 ขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 140 คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมในโครงการปลูกพลังบวกฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ามาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯ ประกอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน