ขอนแก่น(ชมคลิป)อบต.บ้านขาม ล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันไวรัส RSV

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส RSV หลังพบเด็กติดเชื้อมากกว่า 500 ราย

                 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นำเครื่องพ่นฉีดสารทำความสะอาดบริเวณภายใน และโดยรอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดในเด็กเล็กในขณะนี้  แม้จะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในพื้นที่

          พันอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม เปิดเผยว่า  โรคนี้จะมาในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งขณะนี้กำลังแพร่ระบาดในหมู่เด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทาง อบต. จึงได้มีมาตราการการป้องกัน คือ ทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก ทั้งฉีดพ่นยา บริเวณข้างใน บริเวณโดยรอบ และเครื่องเล่นเด็กต่างๆ ซึ่งได้กำชับคุณครูให้เฝ้าระวังตรวจเช็คอุณหภูมิเด็กในช่วงเช้าของทุกวัน หากพบไข้ มีน้ำมูก จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบให้พาไปพบแพทย์ตรวจโรคดังกล่าว และไม่ให้เด็กมาโรงเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อปกป้องการแพร่เชื้อของไวรัส RSV ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด.