จับตาศึกช้างชนช้าง ชิงนายก อบจ.อุบลราชธานี

หลังจากเปิดรับสมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ.ไปแล้วมีผู้สมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ. 5 คนบรรยากาศก็คึกคักไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดใหญ่ ที่น่าจับตามอง เช่น สนามอุบลราชธานี หลังตรวจสอบเอกสาร และยื่นใบสมัครเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้ให้ผู้สมัครจับสลากหมายเลข
นายเชษฐา ไชยสัตย์ จับสลากได้เบอร์ 1
นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ จับสลากได้เบอร์ 2
นายบัณฑิต วิลามาศ จับสลากได้เบอร์ 3
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ จับสลากได้เบอร์ 4
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ จับสลากได้เบอร์ 5
ด้านนายเชษฐา ไชยสัตย์ ผู้สมัครเบอร์ 1 “คณะก้าวหน้า”

ระบุว่าการลงพื้นที่หาเสียง จะเน้นนโยบายหลักในภาพรวมได้แก่นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อคนทั้งมวล สร้างเครือข่ายการขนส่งที่ตอบสนองกับท้องถิ่นเชื่อมโยงสถานที่สำคัญและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ผู้สมัครเบอร์ 2 “กลุ่มคุณธรรม” อดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากพล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ นายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ. ที่ถูกคำสั่ง ม.44 คสช. ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี 2558 เน้นนโยบายมุ่งการบ้าน ก้าวข้ามการเมือง แก้เจ็บ แก้แล้ง แก้จน คนอุบลสมปรารถนา
นายบัณฑิต วิลามาศ ผู้สมัครเบอร์ 3 “กลุ่มอนาคตของชาวอุบล” เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ อุบลฯ เขต 1 ลงในนามกลุ่มอนาคตของชาวอุบล ระบุจะยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตย และพร้อมร่วมผลักดันสร้างประชาธิปไตยไม่ซื้อเสียง เอาชนะด้วยการทำงานอย่างจริงจัง
นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครเบอร์ 4 “กลุ่มอุบลคนดี” เป็นตระกูลนักการเมืองท้องถิ่น ประสบการณ์การทำงานเป็น ส.อบจ.หลายสมัย อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นลูกชายของนายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส. 11 สมัย โดยมีทีมสนับสนุน จากอดีตรองนายก อบจ.อดีตประธานสภา อบจ.และอดีต ส.อบจ.นอกจากนี้ยังมี ส.ส.ในพื้นที่จากหลายพรรคการเมืองให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ระบุนโยบายหลัก ถนนดี มีน้ำใช้ เจ็บไข้ดูแล ยึดหลักการทำงาน “ความถูกต้องโปร่งใส คือหัวใจของการพัฒนา ผมจะยึดมั่นและทำอย่างเข้มข้น” โปร่งใสไว้ใจได้ ถือว่าเป็นเต็ง 1 ในการเลือกตั้งนายก อบจ.ในครั้งนี้
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้สมัครเบอร์ 5 พรรคเพื่อไทยส่ง เป็นอดีตนายก อบจ.อุบลฯ ในยุคพรรคไทยรักไทยเฟื่องฟู และเสียแชมป์เมื่อปี 2551 หลังจากห่างเหินเวทีท้องถิ่นมานานกว่า 12 ปี เป็นน้องชายนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุยึดนโยบายของพรรคเพื่อไทย มุ่งมั่นพัฒนา พึ่งพาได้ ถูกจัดให้เป็น เต็ง 2
การเลือกตั้งอุบลราชธานี เป็นอีกสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าจับตา เพราะถือเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยว และการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา