มุกดาหาร (ชมคลิป) สืบสานงานประเพณี กฐินน้ำบูชาพญานาคหนึ่งเดียวในโลก


จังหวัดมุกดาหาร สืบสานงานประเพณี “กฐินน้ำบูชาพญานาค” ประจำปี 2563 หนึ่งเดียวในจังหวัดลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย จุดเทียนขึ้นภูวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์กราบองค์พระใหญ่ พิธีบวงสรวงบูชาพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 โดยเชื่อว่าพญานาค ซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาล ในแม่น้ำโขง มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้ปกป้อง คุ้มครอง รักษา จังหวัดมุกดาหาร ประชาชนมีความร่มเย็น เป็นสุข และมีความปลอดภัย จากภยันต์อันตรายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านคำผักหนอก-สงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร นายยุทธนา บุศเนตร วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด จัดประเพณี “ กฐินน้ำบูชาพญานาค ” ที่วัดรอยพระพุทธบาท และในแม่น้ำโขง วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 และเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หลังออกพรรษา หรือในช่วงเทศกาลกฐิน สำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 13 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตคนในลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ของแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งถือว่ากว้างที่สุดในประเทศไทย และให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี และ วิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำโขงซึ่งมีความเชื่อและศรัทธาพญานาค
โดยวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 ร่วมขบวนแห่เครื่องบวงสรวงบูชาพญานาค จากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภูบูชาพญานาค วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระใหญ่ “ พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และพญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช” เพื่อให้ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้ สักการะ บูชา ซึ่งประกอบด้วยการรำบวงสรวงบูชาพญานาคอย่างยิ่งใหญ่ และสัมผัสบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามของตัวเมืองมุกดาหาร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 แม่น้ำโขงและประเทศเพื่อนบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหาร
ในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีบนแพขนานยนต์ บวงสรวงบูชาพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำโขง บริเวณวัดแจ้ง ชุมชนนาโปใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร และสะพานมิตรภาพไทบ – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ก่อนล่องลอยไปตามแม่น้ำโขง จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ผ่านตลาดอินโดจีน และกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2
โดยพิธีประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนาพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สวดเมตตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและผู้ร่วมงาน การรำบวงสวงพญานาค การอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวง โดยหลังเสร็จพิธีกฐินน้ำบูชาพญานาค ผู้ร่วมในพิธีร่วมกันส่งพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงสู่บาดาล โดยนำข้าวตอก ดอกไม้ เงิน ทอง ลงแม่น้ำโขง พร้อมลอยกระทงพญานาค เพื่อขอขมาต่อแม่พระคงคาและพญานาค ในสิ่งที่ล่วงล้ำล่วงเกิน และทำให้น้ำสกปรก และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน
ทั้งนี้ประเพณี “ กฐินน้ำบูชาพญานาค ” เป็นประเพณีที่จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลกฐิน สำหรับปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในลุ่มน้ำโขง เพื่อขอขมาแม่น้ำคงคา และบูชาองค์พญานาค ซึ่งชาวจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอื่น ๆ ตามลุ่มน้ำโขง ให้ความเคารพ นับถือ สักการะบูชา โดยเชื่อว่าพญานาค ซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาล ในแม่น้ำโขง มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้อง คุ้มครอง รักษา จังหวัดมุกดาหาร ให้ประชาชนมีความร่มเย็น เป็นสุข และมีความปลอดภัย จากภยันต์อันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติความสวยงามของแม่น้ำโขง จังหวัดมุกดาหารซึ่งถือเป็นช่วงที่กว้างที่สุดในประเทศไทย และเป็นปีที่ 13 ที่จัดติดต่อกัน


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts