ขอนแก่น(ชมคลิป)วิทยาลัยจีเทคชุมแพ ร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถวัดพุทธเกษมน้ำพอง

วันนี้ (25 ต.ค.63 ) ที่วัดพุทธเกษม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย – เยอรมัน (จีเทค) ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถวัดพุทธเกษม ถวายแด่พระครูสุตศาสนการ (ดร.มหาไพฑูรย์ เขมธโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม ผู้ก่อตั้ง / ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

โดยมี พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) พร้อมด้วยญาติสนิท มิตรสหาย คณะครูอาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับยอดปัจจัยในการทอดกฐินเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 899,999 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

สำหรับกำหนดการทอดผ้ากฐินนั้นถือเป็นกาลทานซึ่งตามพระวินัยได้กำหน

ดไว้คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ( นับจากวันออกพรรษาออกไป 1 เดือน) ซึ่งถ้ามีการทอดก่อน หรือ หลังในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการทอดผ้ากฐิน และสามารถที่จะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นอานิสงส์จากการทำบุญทอดผ้ากฐินประจำปีจึงถือว่ามีอานิสงส์มาก