ศรีสะเกษ-เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นำพุทธศาสนิกชนทอดถวายกฐินสามัคคี บูรณะศาสนสถานวัดป่าถ้ำผึ้ง

เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นำพุทธศาสนิกชนทอดถวายกฐินสามัคคี บูรณะศาสนสถานวัดป่าถ้ำผึ้ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ในมิติทางพระพุทธศาสนา
เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าถ้ำผึ้ง บ้านโอปังโก ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมี พระครูใบฎีกาพรชัย จันทะโก เจ้าคณะตำบลไพรพัฒนา(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำผึ้ง อ.ภูสิงห์ นำพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์หลวงปู่สรวง จากทั่วสารทิศ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัตุปัจจัยในการทอดถวายกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนบูรณะศาสนสถานวัดป่าถ้ำผึ้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในมิติทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) กล่าวว่า วัดป่าถ้ำผึ้ง เป็นวัดป่านิกายธรรมยุต ตั้งอยู่บนภูเขา มีถ้ำหิน หน้าผา โขดหินแบบเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ซึ่งทางมูลนิธิหลวงปู่สรวงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเชิงธรรมชาติและปฏิบัติธรรมกัมฐานของพระสงฆ์และเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และสร้างพระนอนไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพร และจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม หากได้มานั่งสมาธิที่วัดนี้ ก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น สถานที่ก็ไม่ห่างจากวัดไพรพัฒนา ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางศาสนาได้เป็นอย่างดี สงบร่มเย็นดีมาก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสบรรยากาศอันอุดมสมบูรณ์และเป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน