อำนาจเจริญ-พ่อเมืองอำนาจเจริญร่วมสืบสาน บุญกฐินประเพณีวัดมงคลมิ่งเมือง


ตระกูลมุทาวันร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาจัดทอดกฐิน อุทิศบุญกุศล ให้ คุณตานนท์ – คุณยายนิยม มุทาวัน ผู้สร้างคุณูประการให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมสร้างบุญใหญ่

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่วัดมงคลมิ่งเมือง ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม (มุทาวัน) อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคนในตระกูลมุทาวัน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี มีเหล่าพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ อดีตข้าราชการ พ่อค้าคหบดี สื่อมวลชนร่วมทำบุญจำนวนมาก

พิธีทอดกฐินเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปราย หลังจากได้ร่วมกันแห่ตามประเพณี นายวิชัย แสวงสุข ส.อบจ.เขต 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา ได้กล่าวทักทายพุทธศาสนิกชน และอธิบายถึงความสำคัญในการทอดกฐิน มีความหมาย 4 ประการ โดยสรุป คือ 1. กฐินเป็นชื่อของกรอบไม้ เป็นแบบใช้ทำจีวร 2.กฐินเป็นชื่อของผ้าจะหมายถึงผ้าที่ถวายใช้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน 3.กฐินเป็นชื่อกริยาคือกรทำบุญคือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ 3 เดือน และ 4.กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์ต้องมีการสวดประกอบเห็นชอบที่จะประชุมเพื่อมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

จากนั้นเมื่อถึงเวลา นางจงกลนีฯ ได้นำกล่าวถวายพระกฐินเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ คุณตานนท์และคุณแม่นิยม มุทาวัน ผู้มีคุณูปการกับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ มีพระครูทัศนะประกาศ(หลวงปู่ศรี)วัดมงคลมิ่งเมือง นำพระสงฆ์รับกฐินได้ปัจจัยรวมจำนวน 659,999 บาท


องค์กฐินนี้ตั้งที่บ้านเลขที่ 568,569 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นองค์ประะธานตั้งองค์กฐิน และมี พระวิชัย มุนี (ธ)เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เทศนาในเรื่องการทอดกฐินและความกตัญญูต่อคุณบิดามารดา และการทนุบำรุงพระศาสนา ซึ่งการทอดกฐินจึงถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้