ชัยภูมิ(ชมคลิป)พิษพายุ”โนอึล”พัดกระหน่ำชัยภูมิเกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง น้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาพังเหยทะลัก ลงเขื่อนโปร่งขุนเพชร ที่นาเสียหายกว่า400ไร่

พายุ”โนอึล”พัดกระหน่ำชัยภูมิเกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง น้ำป่าที่ไหลจากเทือกเขาพังเหยทะลัก
ลงเขื่อนโปร่งขุนเพชร ไหลหลากทะลักท่วมที่นา เสียหายกว่า 3– 400ไร่ ใน 2 ตำบลของอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
พิษพายุโนอึลแผงฤทธิ์พัดถล่มชัยภูมิ หลายพื้นที่เกิดพายุฝนตกกระหน่ำตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้มีน้ำป่าสีแดงขุ่นไหลลงจากเทือกเขาต่างๆและทะลักลงแม่น้ำชี ทำให้ระดับน้ำในลำแม่น้ำชีเริ่มหนุนสูงใกล้ล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรแล้วใน 2 ตำบลของอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ผู้นำหมู่บ้านจับตาน้ำหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที่ คอยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากมีการแจ้งเตือนภัยสีแดงขอให้เตรียมความพร้อมรีบอพยพคน สิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงได้ทันที ในตลอดช่วง 19-20 ก.ย.นี้ ยังต้องจับตาเฝ้าระวังเข้มต่อเนื่อง!
เมื่อเช้าวันที่(19 กันยายน63) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ฤทธิ์อิทธิพลจาก”พายุโนอึล”ส่งผลทำให้มีลมฝนตกหนักแล้วต่อเนื่องในทั่วทุกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบว่าฝนตกหนักบนเทือกเขาพังเหยตลอดทั้งวันทั้งคืน ทำให้น้ำป่าจำนวนมากไหลหลากลงสู่เขื่อนโปร่งขุนเพชร ปริมาณน้ำจำนวนมากได้ไหลท่วมนาข้าวของเกษตรกรเสียหายจำนวนมากเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากไหลจากเทือกเขาพังเหยไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร ในตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณน้ำเข้าสู่เขื่อนกว่า 7 ล้านลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นก็ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำออดจากตัวอ่าง เพื่อระบายน้ำสู่ลงลำชีเพราะการก่อสร้างระบบประตูระบายน้ำยังไม่เสร็จดี อยู่ระหว่างที่รอทำการติดตั้งระบบสายไฟประตูระบายน้ำ ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำห้วยวังเต่าแล้วไหลเออล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรเสียหายจำนวนมาก
นอกนั้นขณะนี้ยังพบว่าน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากได้ไหลลงแม่น้ำชี จนทำให้ระดับน้ำในลำแม่น้ำชีเริ่มหนุนสูงใกล้ล้นตลิ่ง จังหวัดต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใหญ่บ้านกำนัน ผู้นำหมู่บ้านจับตาน้ำหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที่ คอยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากมีการแจ้งเตือนภัยสีแดงขอให้เตรียมความพร้อมรีบอพยพคน สิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงได้ทันที ในตลอดช่วง 19-20 ก.ย.นี้ ยังต้องจับตาเฝ้าระวังเข้มต่อเนื่อง!
นายปัญจพล เพียรพานิช หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง3. โครงการเขื่อนโป่งขุนเพชร กล่าว่าพายุพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ชัยภูมิ ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งคืนทั้งวัน ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลจากเทือกเขาพังเหยไหลลงสู่ตัวเขื่อนโป่รงขุนเพชร ในตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณน้ำเข้าสู่เขื่อนกว่า 7 ล้านลูกบาศก์เมตร เบื้องต้นก็ได้ทำการเปิดประตูระบายน้ำออดจากตัวอ่าง เพื่อระบายน้ำสู่ลงลำชีเพราะการก่อสร้างระบบประตูระบายน้ำยังไม่เสร็จดี อยู่ระหว่างที่รอทำการติดตั้งระบบสายไฟประตูระบายน้ำ ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำห้วยวังเต่าแล้วไหลเออล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรเสียหายจำนวนมาก
ล่าสุดนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้สั่งให้นายอำเภอทุกพื้นที่ของ จ.ชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ ประสานองค์กรท้องถิ่นผู้นำชุมชน ต้องเตรียมรับมือเฝ้าติดตามจับตาสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโพดุล กันอย่างต่อเนื่องจากนี้ไป ที่เสี่ยงจะเกิดปัญหาน้ำหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที่ได้

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ