กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เมืองน้ำดำเปิดศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะบรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบนครั้งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม เป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวฯ พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่สื่อยุคออนไลน์
เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่อาคารสำนักงานเลขที่ 173 ถนนชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคอีสานตอนบน ซึ่งมีพระเทพสารเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และทำพิธีเจิมป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายอภิชัย รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา รักษาการหัวหน้าข่าวภูมิภาค น.ส.พ.เดลินิวส์ นายนปฏล รัตนพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นายณรงค์ สัจจะภูริภูมิ บก.ข่าวออนไลน์ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน นายสนั่น พงษ์อังษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สว.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนกองพลทหารม้าที่ 3 ตัวแทนกอ.รมน.กาฬสินธุ์ ตัวแทนนางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตัวแทนนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบนเข้าร่วม
นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า สำหรับศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบนนั้น ตั้งขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เป็นครั้งแรก โดยดูแลรับผิดชอบประสานงานกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด 12 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และสกลนคร เพื่อที่จะร่วมกันทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวเดลินิวส์แต่ละจังหวัด และทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการเป็นกระบอกเสียง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สาธารณะชน และประชาชนต่อไป อีกทั้งยังพร้อมที่จะเดินหน้าทำหน้าที่สื่อมวลชนในยุคออนไลน์
ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสื่อมวลชน ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดทุกๆด้าน ตลอดจนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด และส่วนราชการให้กับประชาชน และสังคมได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยเหลือสังคม และประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งขอให้สื่อมวลชนยึดมั่นจรรยาบรรณและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่างนี้ต่อไป