หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สกสคฯหนองบัวลำภู เติมพลังครูอาวุโส

สกสคฯหนองบัวลำภู เติมพลังครูอาวุโส ภายใต้กิจกรรมของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ“ครูบำนาญ สานสัมพันธ์ 63”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดกิจกรรม“ครูบำนาญ สานสัมพันธ์ 63” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีอดีตผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร่วม 150 คน

นางธัญญ์พัฒน์ ศรีเสมอ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขอให้สำนักงาน สกสค.ทุกจังหวัดดำเนินโครงการสุขใจครูไทยวัยเกษียณ ภายใต้กิจกรรมภายในของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมนันทนาการพบปะสังสรรค์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ได้แก่ด้านสุขภาพมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลศุภมิตร ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุที่เกษียณอายุงานให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงและเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ ชีวิตความเป็นอยู่หลังเกษียณอายุราชการ จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแข่งขันกีฬา (เปตอง)การประกวดร้องเพลง และการแข่งขันปิดตาตีปี๊ป ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานครื้นเครงหยอกล้อระหว่างพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่ป้าน้าอาที่เกษียณอายุราชการเป็นเวลาร่วม 10 กว่าปีๆหนึ่งจะได้มาพบกันครั้งในกิจกรรมอย่างนี้ “ครูบำนาญ สานสัมพันธ์ 63”
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู