ขอนแก่น-อ.บ้านแฮด จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) หลากหลายและท้าทาย ตามโครงการก้าวท้าใจซีซั่น 2

เมื่อไม่นานนี้ นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามโครงการก้าวท้าใจซีซั่น 2 อำเภอบ้านแฮด มีนายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบ้านแฮด ร่วมเกียรติและร่วมออกกำลังกายในงานนี้ด้วย และมีนางภราดร ดังยางหวาย รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และให้ประชาชนออกกำลังกายภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทาย เช่น แอโรบิก มวยไทย ปั่นจักรยาน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นต้น

การจัดกิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนได้ “ก้าว” โดยเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้มีรอบเอว น้ำหนัก และค่าดัชนีมวลกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังและโรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นการประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของหน่วยงานราชการและเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอบ้านแฮด ชมรมสุขภาพในอำเภอบ้านแฮด และเทศบาลตำบลบ้านแฮด มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 600 คน ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น