ขอนแก่น(ชมคลิป)เปิดแล้วฟุตบอลThai-Denmark U15 Football Tournament ปีที่ 2 ชิงชัย 26 ก.ย.นี้

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขันฟุตบอล Thai-Denmark U15 Football Tournament ปีที่ 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.- 6 ก.ย.2563

วันนี้ ( 22 ส.ค.63) ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 15 ปี Thai-Denmark U15 Football Tournament ปีที่ 2 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ร่วมกับ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน อายุไม่เกิน 15 ปี Thai-Denmark Tournament ปีที่ 2 มีการแข่งขันทั้งหมด 5 โซน ทั่วประเทศ โดยในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – วันที่ 6 กันยายน 2563 ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยปีนี้มีทีมฟุตบอลโรงเรียนสนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม คัดเลือกทีมที่ชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และเป็นนักกีฬาที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค และเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมไทยให้มากขึ้น สร้างแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ในใจกลุ่ม New Gen อีกด้วย