ขอนแก่น(ชมคลิป)เชฟท่านรองฯ สอนทำปลาส้มข้าวมันไก่สูตรเด็ด “รองเทพ” เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สอนชาวบ้านทำปลาส้ม สูตรเด็ด “รองเทพ” เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน อำเภอเมืองขอนแก่น กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ในการฝึกอบรมอาชีพ การทำปลาส้ม และข้าวมันไก่ โดยมีประชาชนผู้ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบ Thai qm หรือประชาชนผู้ว่างงานในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและตอบสนองต่อการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลักสูตรที่นำมาสอนให้กับชาวบ้านคือปลาส้มและข้าวมันไก่ เนื่องจากทำง่ายและไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะปลาส้ม ที่ทำเป็นกันแทบทุกครัวเรือน แต่สูตรปลาส้มที่ชาวบ้านทำทั่วไปเก็บไว้ไม่ได้นานและเนื้อปลาเปื่อยยุ่ยเมื่อนำไปทอด โดยสูตรที่ตนเองนำมาถ่ายทอดเป็นสูตรที่ตนเองลองทำมาแล้วได้ผลดีปลามีรสชาติอร่อยและเก็บไว้ได้นาน ขั้นตอนนั้นไม่ยากด้วยการคัดเลือกปลาตะเพียนสดใหม่ นำมาขอดเกล็ด ตัดหัวปลาออก และผ่าหลัง ล้างน้ำให้สะอาดหมักด้วยเกลือไว้ประมาณ 1 คืน  ค่อยนำมาล้างน้ำให้สะอาดและพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ จากนั้นทำส่วนผสมเพื่อหมักปลา ประกอบด้วยกระเทียม ผสมกับข้าวเหนียว และข้าวเหนียวที่จะนำมาผสมต้องนึ่งสุกแล้ว นำไปแช่น้ำประมาณ 4 ชั่วโมงและล้างให้ข้าวสะอาดไม่ให้เม็ดข้าวมีความเหนียว ค่อยนำมาผสมกับกระเทียมแล้วปรุงรสตามต้องการ แล้วนำปลามาคลุกกับเครื่องที่ปรุงไว้เสร็จแล้วใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทหมักไว้ประมาณ 3 คืน หากยังไม่รับประทานให้นำปลาส้มมาบรรจุใส่ภาชนะหรือถุงปิดให้สนิทนำไปแช่ไว้ช่องแช่แข็งสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึงสองเดือน

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า วิธีทำปลาส้มสูตรนี้ปลาจะไม่เหม็นเน่าและเก็บได้นานเนื้อปลาไม่ยุ่ย เพราะตัดหัวปลาออกและเนื้อปลาแช่เกลือก่อนจะนำมาหมักทำให้เนื้อปลาแน่น เวลานำไปทอดหรือปิ้งเนื้อปลาจะไม่เปื่อยยุ่ยและน่ารับประทาน หากชาวบ้านสามารถทำเองจนชำนาญแล้ว สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ด้วย

            นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ทำให้มีผู้ไม่มีงานทำ ว่างงาน ขาดรายได้ มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตที่ยากลำบากในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของประชาชนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานอีกช่องทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ต่อไป