ขอนแก่น-ศาลจังหวัดชุมแพ จัดงาน “วันรพี” พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลจังหวัดชุมแพ จัดงาน “วันรพี” รำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันนี้ (7 ส.ค.63) ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายพิทักษ์ ท้วมใจดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมแพ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา งานวันรพี ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย

โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายจุลพงษ์ พวงสุวรรณ อัยการจังหวัดชุมแพ นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8พัน.2 พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่เขตอำนาจศาลจังหวัดชุมแพ ประกอบด้วย อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ อำเภอสีชมพู อำเภอภูผาม่าน และอำเภอเวียงเก่า เรือนจำอำเภอภูเขียว นอกจากนี้ยังคณะผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ นักกฎหมาย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับ “วันรพี” เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลาและพิธีกล่าวเทิดพระเกียรติ ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นเอนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย/ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงตรวจชำระสะสางกฎหมาย/ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อเปิดการสอนกฎหมาย ครั้งแรกทรงรวบรวม และแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ มากมาย/ทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสิน ความฎีกาซึ่งทำหน้าที่ศาลสูงสุดของประเทศ/ทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้น เมื่อ พ.ศ.2443 สำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญา อันเป็นจุดเริ่มต้น ของการพิสูจน์ลายมือที่กรมตำรวจในปัจจุบัน นอกจากนั้นในขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดินให้เจริญก้าวหน้า มาจนถึงปัจจุบัน