กาฬสินธุ์(ชมคลิป)กล่าวถวายสัตย์พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ


 เกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ ร่วมกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังได้รับคัดเลือก ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่วัดสว่างโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอดิศร วิฑูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ และชาวตำบลมหาไชย ร่วมในพิธี

โดยได้มอบใบสำคัญในกรรมสิทธิ์โค-กระบือ และมอบสัญญายืมเพื่อการผลิตให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 56 ราย และเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกได้ร่วมกัน กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมให้สัญญาว่าจะนำโค-กระบือไปเลี้ยง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเลี้ยงแบบครบวงจร และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ ทุกประการ

นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือทั่วประเทศ จำนวน 4,910 ตัว เพื่อนำไปเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกที่เกิดตัวที่ 2และ 3 เป็นของตนเอง รวม 5 อำเภอ จำนวน 77 ราย  ส่วนการรับบริจาคโค-กระบือเพศเมียในวัยเจริญพันธุ์ ได้รับจำนวน 56 ตัว ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับมอบ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ