โรงพยาบาลชุมแพ ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก ที่ลงเลื่อนการผ่าตัด หลังสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 คลี่คลาย

วานนี้ (29 ก.ค.63) แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชุมแพ ได้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกให้แก่ผู้ป่วยที่ลงเลื่อนการผ่าตัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 จากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจาก ศิษย์เก่าแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 8 โดยการนำของนายแพทย์จันทร์โท ศรีนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งได้ชักชวนจักษุแพทย์ร่วมรุ่นมาทำการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตา ที่โรงพยาบาลชุมแพ นอกจากนี้นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ได้มามาช่วยตรวจตาเตรียมก่อนผ่าตัด และนายแพทย์สุวัฒน์ คูสกุล จักษุแพทย์โรงพยาบาลนครพนม มาช่วยผ่าตัดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา จำนวน 49 ดวงตา

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลชุมแพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ได้รับมอบภารกิจผ่าตัดต้อกระจกในปีงบประมาณ พศ.2563 ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 800 ดวงตา เหตุเนื่องจากกระแสโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยเลื่อนการผ่าตัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ภายหลังสถานการณ์โรคโควิดสงบ จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมแพได้ลาคลอดบุตร โรงพยาบาลชุมแพ จึงได้ติดต่อจักษุแพทย์โรงพยาบาลอื่นมาช่วยผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยไม่ให้ความขาดแคลนมาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย จนถึงขณะนี้ โรงพยาบาลชุมแพมีผลงานการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว จำนวน 639 ดวงตา


สุดท้ายแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวขอบคุณอาจารย์แพทย์ทั้งสามท่านและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแพ ที่กรุณาช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมแพ มาให้บริการในวันหยุดราชการ ไม่ต้องให้ผู้ป่วยลำบากเดินทางไปขอนแก่นแม้ช่วงนี้จะไม่มีจักษุแพทย์ การที่ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นประโยชน์สูงสุด ในโอกาสเดียวกันนั้นคนไข้ที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วร่วมทอดผ้าป่าที่จะจัดในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงพยาบาลชุมแพอีกจำนวน 5,430 บาท