หนองคาย-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน แก่โรงพยาบาลหนองคาย


ที่ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ ชั้น 4 โรงพยาบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย , นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ในครั้งนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ยี่ห้อ บูริเทน เบนเนท พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลหนองคาย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ให้กับโรงพยาบาลหนองคาย เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019