ขอนแก่น(ชมคลิป)อบต.โนนสะอาด ร่วมกับ อบต.โนนทอง จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเสริมกำลังช่วยเจ้าหน้าที่ ปภ.เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชุมชน


เมื่อเวลา10.00น. วันที่22 ก.ค. ที่หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี2563 รวม100นาย โดยมี ตัวแทนจากส่วนราชการ ประกอบไปด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)โนนสะอาด สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ โรงพยาบาลแวงใหญ่ โรงเรียนโนนสะอาดประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวังน้อยวิทยา โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสะอาด และ อบต.โนนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธี โดยนายสนอง สอนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร จาก ปภ.ขอนแก่น สาขาพล มาร่วมให้การบรรยายด้วย
นายสนอง กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้มีดำริให้กระทรวงมหาดไทยประสานไปยังจังหวัดและอำเภอทุกแห่ง ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำ อบต.และเทศบาล ทุกแห่งๆละ 50 คน เพื่อช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
นายสนองกล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง อบต.โนนสะอาด และ อบต.โนนทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จาก นายทศพร ไชยชนะ ผอ.โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ซึ่งมีจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ต.โนนสะอาด และ จิตอาสาพระราชทานจาก ต.โนนทอง ตำบลละ50คน รวม 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกอบรม 30ชั่วโมง รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่22-24 กรกฎาคม 2563 การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุน วิทยากรจาก โรงพยาบาลแวงใหญ่ สถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จ.ขอนแก่น ภาคีเครือข่าย และวิทยากรจิตอาอาสา 904 จ.ขอนแก่น มาให้ความรู้กับจิตอาสาพระราชทานที่เข้ารับการอบรม.

ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง อ.พล จ.ขอนแก่น รายงาน