พช.โคราช ร่วมเปิดงานสินค้าด๊ะดาด ตลาดนัด คบจ.โคราช

 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น นายวิเชียรจันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานสินค้าด๊ะดาด ตลาดนัด คบจ.โคราช

📋นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสินค้าด๊ะดาด ตลาดนัด คบจ.โคราช พร้อมนำผู้ประกอบสินค้า OTOP ร่วมออกบูธและร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานจำนวน 13 บูธ การจัดงานสินค้าด๊ะดาด ตลาดนัด คบจ.โคราช ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน ด้วยการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัด จากร้านธงฟ้า

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา