มุกดาหาร(ชมคลิป)ชาวบ้านตำบลบางทรายน้อย ร้องเรียนด้วยน้ำตาช่วยต้นข้าวเราด้วย

ชาวบ้าน 3 หมู่ กว่า 500 หลังคาเรือน ตำบลบางทรายน้อย ร้องขอความช่วยเหลือจาก อบจ. ให้สูบน้ำจากห้วยบางทรายเข้าที่นา เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวกำลังยืนต้นตายกว่า 100 ไร่ วอนกรมชลประทานเร่งแก้ไขระบบส่งน้ำสร้างมาตั้งแต่ปี 58 คาดว่างบประมาณ 10 ล้านบาท แต่ยังใช้การไม่ได้
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงาน ได้รับการร้องเรียนจาก นายวงจันทร์ สุวรรณชัยรบ กำนันตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ว่าเครื่องสูบน้ำจากห้วยบางทราย โดยกรมชลประทานมุกดาหารเป็นเจ้าของโครงการ โดยได้สูบน้ำเข้าไร่นาของชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสุขสำราญ หมู่ 8 บ้านดอน หมู่ 3 และบ้านขามป้อม หมู่ 10 จำนวน 500 ครอบครัว ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำดังกล่าวใช้การไม่ได้ซึ่งได้สร้างตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวในที่นาของชาวบ้านกำลังจะยืนต้นตาย เพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะโต
นายวงจันทร์ สุวรรณชัยรบ กล่าวว่า ทางกรมชลประทานที่รับผิดชอบ ที่มาดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2558 ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง น้ำในนาข้าวแห้งตายหมดแล้ว โครงการนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาสร้างไว้ปี 58 ตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะฉะนั้นอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไขให้กับชาวบ้านเป็นการด่วน และในวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านได้ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทาง อบจ.มุกดาหาร โดยนายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาทางแก้ไขให้กับชาวบ้านในเบื้องต้น ทางกรมชลประทานได้ออกมาตรวจสอบเครื่องสูบน้ำประมาณ 1-2 ครั้ง แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ และอยากให้ทางกรมชลประทานที่รับผิดชอบโดยตรงมาแก้ไขให้ชาวบ้าน
นายวงจันทร์ กล่าวต่ออีกว่า อยากฝากถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวให้ด้วย เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเครื่องสูบน้ำดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้ โดยโครงการนี้ใช้งบก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท ทางชลประทานเคยเข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้
ด้านนายวิริยะ ทองผา รองนายก อบจ.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน เพราะฝนทิ้งช่วงทำให้ข้าวกำลังจะยืนต้นตายหมดแล้ว และได้รับทราบจากท่านกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางทรายน้อย ตอนนี้จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชั่วคราวก่อน จะเอาเครื่องสูบน้ำของ อบจ. มาสูบน้ำไปใส่นาข้าวก่อน เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลบางทรายน้อย ได้ใช้น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในไร่นาไปก่อน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร