ขอนแก่น(ชมคลิป)หลายโรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนวันแรกรับCOVID-19

หลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เข้มมาตรการป้องกันโควิด19 หลังได้เปิดเรียนเป็นวันแรก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เขตเทศบาลนครขอนแก่น นักเรียนและผู้ปกครองได้เดินทางมาส่งบุตรหลาน หลังจากที่ได้เปิดเรียนเป็นวันแรก โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด19 อย่างเข้มข้น ซึ่งนักเรียนจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน ขณะที่ผู้ปกครองทางโรงเรียนอนุญาตให้เข้าไปส่งได้ เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้ปกครองจะต้องมีการเช็คอินผ่าน QR Code ไทยชนะทุกคน

ส่วนห้องเรียนจะมีแอลกอฮอล์เจลไว้ที่หน้าห้อง พร้อมกับอ่างล้างมือเพื่อให้นักเรียนได้ล้างมือทำความสะอาด ส่วนการจัดที่นั่งได้จัดที่นั่งละ 1 คน พร้อมกับทำสัญลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน

 

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดเรียนวันแรก เพราะก่อนที่จะเปิดเรียนได้มีการตรวจสอบจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คณะควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ขอให้ผู้ปกครองได้มั่นใจกับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B  กลุ่มละ 20 คน โดยจะสลับวันมาเรียน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน ส่วนโรงอาหารได้จัดพื้นที่เว้นระยะในการทั่งรับประทานอาหารด้วย ขณะนี้โรงเรียนมีความพร้อมเต็มที่ ในการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษานี้