บึงกาฬ-โรงพยาบาลบึงกาฬจัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-19


ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุมบึงกาฬบุรีชั้น 5 อาคาร 11 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ แพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้ทำพิธีถวายคำนับ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลบึงกาฬ
สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลบึงกาฬ ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ บูริเทน เบนเนท รุ่น 840 ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมอุปกรณ์ประกอบการ ใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องรับบริการซึ่งการ ได้รับพระราชทาน เครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังคงปลื้มปิติและซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง มีต่อโรงพยาบาลบึงกาฬ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาล บึงกาฬ จะได้นำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด และเต็มกำลังความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมือง

 

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937