เลย – อนุทิน รองนายกฯและรมว.มหาดไทย เปิดงานผีตาโขนที่ด่านซ้ายยิ่งใหญ่ “งดสัมภาษณ์”


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรมอำเภอด่านข้าย หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ประจำปี 2567 โดมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนจากทั่วสารทิศ ร่วมงานจำนวนมาก


นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายหวัดเลย เนื่องจากได้นำเอาบุญประเพณีสองอย่างมารวมกัน กล่าวคือ “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่”งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้น เป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าจะได้อนิสงส์แรงกล้า บันดาลให้พบ พระศรีอาริยะเมตไตรย ในชาติหน้าส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมืองและถือเป็นประเพณี การขอฝนให้ตกต้อง


ตามฤดูกาล ในงานบุญหลวงนี้ จะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครง ให้กับขบวนแห่พระเวสสันดร โดยถือว่า “ผีตาโขน” เป็นสัญลักษณ์แทน คนป่าหรือภูตผี ที่ศรัทธาในพระบารมีขององค์พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันตรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขน จึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่น “ผีตาโขน” สืบต่อมาการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเนผีตโขน ของอำเภอด่านซ้าย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปี 2567 นี้ กำหนดให้มีการจัตงาน รวม 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย ส่งเสริม อาชีพและรายได้ของราษฎร จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ชมขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง11 แห่ง และกลุ่มผีตาโขนอิสระที่มีหน้ากากและชุดที่สวยงามและสร้างสรรค์มากกว่า 50 กลุ่ม กิจกรรมการแสดงและการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย. กิจกรรมการแสดงดนตรี ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย