หนองบัวลำภู – ผลสลากการกุศลเลขท้าย 3 ตัว 682 เลขท้าย 2 ตัว 50 สมทบทุนก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ

หนองบัว เขต 1 ออกสลากการกุศลเลขท้าย 3 ตัว 682 เลขท้าย 2 ตัว 50 สมทบทุนก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน 6 กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 19 มิย.67 ภายในห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานในการออกสลากการกุศล สมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็น 1 ใน 6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากการกุศลในครั้งนี้

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมออกสลากการกุศลในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน และผู้ปกครองใน 3 อำเภอซึ่งเป็นเขตความรับผิดชอบของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับพสกนิกรทั้งประเทศร่วมแสดงตวามจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ด้วย 6 กิจกรรมหลักๆตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2567

โดยทั้ง 6 กิจกรรมได้แก่บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับหลอมรวมใจในเชิงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งกายสวมเสื้อสีเหลืองในทุกวันจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้ใส่ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพียงกัน กิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกเช้าวันศุกร์ จำนวน 6 ครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน


กิจกรรมสำนักงานเขตสวย โรงเรียนงามเด่น เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2567 จากการออกสลากการกุศล ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567

โดยในวันนี้ คณะกรรมการดำเนินการ สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา ด้วยการออกสลากการกุศล
ที่มีการจำหน่ายทั้งหมด 3,000 ใบๆละ 100 บาทรวมเป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากการกุศลในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยผลการออกสลากการกุศล เลขท้าย 3 ตัว 3 รางวัลๆละ 10,000 บาท ได้แก่หมายเลข 682 และ เลขท้าย 2 ตัว 30 รางวัล ๆละ 500 บาท ได้แก่หมายเลข 50 โดยเฉพาะเลขท้าย 3 มีความหมายใกล้เคียงและฮือฮาหากเลขท้าย 3 ออกที่ 672 ซึ่งผู้มีสลากการกุศลตรงตามหมายเลขที่ออกติดต่อขอรับรางวัลภายใน 15 วันที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป