ขอนแก่น (ชมคลิป) รองพ่อเมืองหมอแคน นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินโคกหินขาวลงพื้นที่สางปัญหาที่ทำกินชาวบ้านกว่า 200 ไร่

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินโคกหินขาว นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปกครองอำเภอน้ำพอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน และชาวบ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ กว่า 2,500 ไร่ในตำบลสะอาดและตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีเพียงประมาณ 200 กว่าไร่ที่ถูกกันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

            30 พ.ค.67 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินโคกหินขาว พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอน้ำพอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน และชาวบ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ กว่า 2,500 ไร่ในตำบลสะอาดและตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีเพียงประมาณ 200 กว่าไร่ที่ถูกกันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

 

                  โดยชาวบ้านพยายามเรียกร้องขอออกเอกสารสิทธิ์ในแปลงที่ดินที่ครอบครอง มานานกว่า 30 ปี และยืนยันว่าเข้ามาทำกินก่อนที่ภาครัฐจะประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะ และเริ่มต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ หลังทราบว่าภาครัฐจะนำพื้นที่สาธารณะโคกหินขาวไปสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม เมื่อปี 2535 ที่ผ่านมา จึงยื่นคัดค้าน นำไปสู่ตรวจสอบแปลงที่ดินพิพาททั้งหมด แต่ปัญหากลับยืดเยื้อ ไม่ได้ข้อยุติ และมีเจ้าที่ดินบางแปลงสามารถยื่นขอออกโฉนดได้ จากทั้งหมดกว่า 200 แปลง ทำให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดิน เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบ เพื่อเพิกถอนทะเบียนพื้นที่สาธารณะโคกหินขาว เพื่อให้ชาวบ้านได้ยื่นขอโฉนดที่ดิน เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมเงินพัฒนาอาชีพต่อไป แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงว่าต้องรอให้กระบวนการตรวจสอบว่าที่ดินปลงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่มีความชัดเจนก่อน

          ภายในสัปดาห์หน้า จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินโคกหินขาว เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินกว่า 2,500 ไร่ แปลงนี้มีสภาพเป็นพื้นที่สาธารณะ และขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการทำมาทำกินของชาวบ้านเข้ามาก่อนหรือหลังการประกาศพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าในระหว่างการตรวจสอบ จังหวัดขอนแก่นจะไม่มีการขับไล่หรือผลักดันให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ยังคงทำกินได้ตามปกติ.