เลย (ชมคลิป) ชาวบ้านนาซ่าวอำเภอเชียงคาน นับพันร่วมจัดงานประเพณี ‘ผีขนน้ำ’ ยิ่งใหญ่


วันที่ 24 พ.ค.67 เวลา 11.00 น. ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด “ งานประเพณีผีขนน้ำ” ประจำปี 2567 มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงาน


นายวิรุทธ์ ศรีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว กล่าวรายงานว่า งานประเพณีผีขนน้ำ หรือประเพณีบุญเดือนหก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่า เมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล บ้างก็เชื่อว่าเป็นการละเล่นเพื่อเช่นไหว้ สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป ในแต่ละปีจะมีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำอันสวยงาม มีกิจกรรมการละเล่นผีขนน้ำ ของตำบลนาซ่าว ซึ่งแสดงออกถึงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อสืบมาจนถึงปัจจุบัน ถือเอาวันแรม 1-3 ค่ำ เดือนหก ของทุกปี เป็นวันกำหนดการจัดงานซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23-25 พ.ค.67 มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน
ในการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลนาซ่าว ให้ยั่งยืนและเป็นเอกลักษณ์ ของหมู่บ้านตำบลนาซ่าวสืบไป อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสาน ต่อไปยังลูกหลาน เผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน


ส่วนกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีขนน้ำ จาก 15 หมู่บ้าน การแสดงต้อนรับ จากนางรำ นางเซิ้ง การแสดงจากนางรำ 100 ปี เชียงคาน การแสดงการละเล่นผีขนน้ำจาก มหกรรมรำวงชาวบ้าน กิจกรรมเยี่ยมชม การสาธิต การทำหน้ากากผีขนน้ำ D.I.Y. ผลิตภัณฑ์จากหน้ากากผีขนน้ำ / เยี่ยมชม ชิม ลิ้มรสชาติ 15 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ตำบลนาซ่าว นาชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผวจ.เลย ร่วมเต้นผีขนน้ำร่วมกับชาวบ้านด้วยความสนุกสนาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย