หนองบัวลำภู – เอกอัครราชทูตรัสเซีย นำผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยวเยือนแหล่งผลิตผ้าพื้นเมือง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก คณะทูต และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เยือนแหล่งผลิตผ้าพื้นเมือง”แพรพรรณ ลุ่มภู”ที่จังหวัดหนองบัวลำภู อนาคตมีความเป็นไปได้สินค้าท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู จับคู่ทางธุรกิจสู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 พค.ที่ผ่านมา นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก คณะทูต และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เยือนพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการนำผู้มีอิทธิพลทางความคิดชาวรัสเชีย ด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมและการท่องเที่ยว (ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยว) เยือนไทย ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น หนองบัวลำภู และประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางณัฐติกานต์ จันทร์หวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายศศินพัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ทั้ง 3 แห่ง และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมต้อนรับ
ในขณะที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นำ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก คณะทูต และ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยวชาวรัสเซีย เยี่ยมชม กระบวนการทำฝ้าย 10 ขั้นตอน กระบวนการทอผ้า จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เครือข่าย OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จากวิชชาลัยผ้าทอกระตุ๋ยโป่งแค ตำบลด่านช้างอำเภอนากลาง วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (เทวาผ้าไทย) ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ขวัญตา) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสาระสำคัญในการเยือนแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์”แพรพรรณ ลุ่มภู” ของเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก คณะทูต และ คณะในครั้งนี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวไทย โดยเน้นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นและสร้างช่องทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภู กับ รัสเชีย เพื่อเพิ่มโอกาสการจับคู่ทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาการผลิตและการตลาด เพื่อนำสินค้ำท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูไปวางขายในรัสเชียและประเทศใกล้เคียง ให้ผลิตภัณฑ์ผ้า”แพรรพรรณ ลุ่มภู”จากวิชชาลัยทั้ง 3 แห่ง สู่สากล 2024
ในขณะที่ นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของวิชชาลัยทั้ง 3 แห่งได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต ในส่วนของวิชชาลัยกระตุ่ยโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดรำชวนเที่ยวหนองบัวลำภู และ กิจกรรม Work Shop ทำตุ๊กตาหมีขาวและไดโนเสาร์ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (เทวาผ้าไทย) ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดออนซอนนาคำไฮ และ กิจกรรม Work Shop ทำผ้ามัดย้อม จากคราม โคลน และใบฉนวน สุดท้ายที่วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ขวัญตา) ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดรำวงคองก้า กิจกรรม Work Shop ทำผ้า ECO Print และ การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่ให้สนุก
โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก คณะทูต และ คณะฯได้ให้ความสนใจ กิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู และเครือข่าย OTOP นำเสนอ ประกอบด้วย เสื้อผ้าขิดสลับหมี่ลายบัวลุ่มภู กาแฟภูซาง ผ้าฝ้ายที่สามารถใช้งานได้ 2 ด้าน กระเป๋าจากคล้า กระเป๋าผ้า zero watse จากเศษด้าย และคณะ ฯ ได้ร่วมทำ Work Shop ตุ๊กตาหมีขาวและไดโนเสาร์ ผ้ามัดย้อม จากคราม โคลน และใบฉนวน ผ้า ECO Print ในโอกาสเดียวกันอีกด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผสข.หนองบัวลำภู