หนองบัวลำภู – อบจ. หนุนเด็กชนบทใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หนุนเด็กชนบทใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 เปิดเวทีให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วม 300 คนเข้าร่วมการแข่งขันฝึกทักษะหนึ่งสมอง สองมือบังคับหุ่นยนต์ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนอองบัวลำภู เขต 1 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู ปิ้งไอเดียช่วงปิดภาคเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 Thailand Robotic Nongbualampoo Grand Championship 2024 เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมของเยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา มีเวทีในการทดสอบฝีมือ 1 สมอง 2 มือใช้ทักษะบังคับมือชิงชัยความเป็นเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าสืบเนื่องจาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับ ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ขึ้นโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศส่งทีมเข้าแข่งขันในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับครู นักเรียนและผู้ที่มีความสนใจ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กับผู้เรียนและผู้ที่สนใจให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีต่อไป
นายสวัสดิ์ฯผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่าในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรัชญ์ ศรีหนองโคตร รอง นายก อบจ.หนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกิจวัตร แสนศรีระ รอง ผอ.รร.จุตรมิตรวิทยาคาร ประธานชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู ผอ.กลุ่มฯภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เดินทางงมาจากเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเปิดให้โอกาสแก่เยาวชนไทยได้มีเวทีในการแข่งขันและแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุค Industry 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการแข่งขันหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอด ในการเลือกการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์ อีกด้วย
สำหรับการจัดการแข่งในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ หุ่นยนต์เลี้ยงแกระดับประถมศึกษา จำนวน 17 ทีม หุ่นยนต์ชมเมือง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 ทีม รวมทั้งหมด 46 ทีม การแข่งขันครั้งนี้ ทีมชนะเลิศลำดับที่ 1, 2 และ 3 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ห์รางวัล และทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกทีม
ด้านคุณครูไพทูลย์ แสนเสนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่า การแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานบังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ที่จัดให้มีขึ้น คณะกรรมการจัดการแข่งขันแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษตอนต้น สำหรับระดับประถมศึกษา เป็นการแข่งขันโดยจำลองสถานการณ์”หุ่นยนต์เลี้ยงแกะ” ใช้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน
โดยสมมุติฐาน ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง หมู่บ้านนี้นิยมเลี้ยงแกะไว้จำนวนมาก ทั้งเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่เจ้าของฟาร์ม เลี้ยงแกะจะต้องดูแลเป็นพิเศษคือ การป้องกันหมาป่าที่มักจะคอยแอบเข้าไปกินแกะในฟาร์ม ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก การแข่งขันนี้จึงเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการประดิษฐ์และออกแบบการ เคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ได้อย่างคล่องตัว
สมมุติให้หุ่นยนต์มีหน้าที่เลี้ยงแกะ โดยหุ่นยนต์จะต้องนำแกะ (ลูกปิงปองสี ขาว) เข้าคอกแกะและไล่หมาป่า (ลูกปิงปองสีส้ม) ออกจากคอกแกะ ซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันใช้เวลา 2 นาทีเท่ากันโดยรอบแรกคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดให้ทุกทีมฝึกซ้อมและทดสอบสนามจริง หลังจากนั้นจะให้ทุกทีมทำการแข่งขันทีมละ 2 ครั้งในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดูเวลาที่การบังคับหุ่นยนต์ทำเวลาและไล่ต้อนแกะเข้าคอกเป็นไปตามกติกาที่กำหนด เสร็จแล้วจะนำไปจัดลำดับที่ในประเภทนั้นๆ
ในขณะที่การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ“หุ่นยนต์ชมเมือง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหุ่นยนต์ภารกิจ ซึ่งเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถทำภารกิจได้อย่างคล่องตัว จะต้องหลบ หลีกสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง สะพาน เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกติกาการแข่งขัน คือการบังคับหุ่นยนต์เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น หรือจุด Start โดยใช้เวลาแข่งขันไม่เกิน 3 นาที/รอบ โดยกำหนดภารกิจหุ่นยนต์จะต้องนำดอกบัว ไปยังจุดที่กำหนดทั้งจุดรับดอกบัวไหว้หลวงปู่ขาว จากนั้นนำเครื่องสักการะไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องนำ ดอกบัวจากจุดส่งไปส่งยังจุดที่กำหนด จากจุด Start โดยที่เครื่อง สักการะ จะต้องไม่ร่วงหล่นระหว่างเดินทางเข้าจุด Start หากเครื่องสักการะองค์ ร่วงหล่นระหว่างเดินทางจะไม่สามารถเก็บใหม่ได้ หากกล่องหล่นจากตัวหุ่นขณะเคลื่อนย้ายกล่อง จะถือว่าเป็นอุปสรรคของสนาม การรีไทม์จะสามารถรีไทม์ได้เฉพาะโซน หากทำการรีไทม์โซนใดๆ โซนนั้นจะคิดคะแนนใหม่โดย เริ่มจาก 0 เฉพาะโซนนั้นๆ ในการทำภารกิจหุ่นยนต์สามารถทำข้ามโซนได้ แต่ถ้าข้ามโซนไป แล้วไม่สามารถ กลับมาทำภารกิจในโซนที่ผ่านมา หากผู้แข่งขันสามารถทำภารกิจได้คะแนนเต็ม ผู้ตัดสินจะบันทึกสถิติเวลา การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู