ร้อยเอ็ด – สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร้อยเอ็ด ถวายต้นดอกไม้เงินสมทบทุน ทำบุญยกอุโบสถวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางเปรมจิต สีแซก พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ นำต้นดอกไม้เงินจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน นำไปถวายพระคุณเจ้า พระครูธรรมธรประกาศิต ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ณ วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เพื่อสมทบทุนพิธี“ยกโบสถ์ฯ โดยยอดเงินที่ได้จากการบริจาคทำต้นดอกไม้เงินรวมทั้งสิ้น 33,120 บาทถ้วน


ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราขการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับพระครูธรรมธรประกาศิต ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม พระครูวิมลบุญโกศล (วัดวิมลนิวาส) และพระครูปลัดสุขวัฒน์ (อนุสรณ์ ปภสฺสโร) วัดท่าสะแบง จะดำเนินการยกอุโบสถวัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื่องจากอุโบสถเดิมประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เนื่องจากที่ตั้งเป็นที่ลุ่มต่ำ จึงดำเนินโครงการยกโบสถ์ขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงอุโบสถเกษมทรัพย์สามัคคีและจัดงานประเพณีบุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคีขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและพิธียกอุโบสถ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมืองด้วยขบวนช้าง เครื่องสักการะพร้อมขบวนกลองยาว นางรำ 101 คน การแสดงโปงลางวัฒนธรรมอีสาน การประกวดขนมจีน 4 ภาค พร้อมนางมัทรีและประกวดชูชก กิจกรรมอิ่มบุญ กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน พิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาส เทศน์คาถาพันและเทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ และพิธีถวายต้นเงินกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน

ทั้งนี้ ผู้สนใจและผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญยกอุโบสถ ยกฐานะ ยกชะตาชีวิต หนุนดวงชะตา เสริมบารมี บุญผะเหวดเกษมทรัพย์สามัคคี ประจำปี 2567 ได้ ที่บัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม เลขที่ 112-8-57002-7 หมายเลขโทรศัพท์ 098-239 5978 , 095 196 9007 และติดตามข่าวสารงานบุญได้ที่ Face book “วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม”