ขอนแก่น (ชมคลิป) ค่ายสีหราชเดโชไชย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือดับไฟป่าในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย

ค่ายสีหราชเดโชไชย นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าช่วยเหลือดับไฟป่าในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย

ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 01.30 รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่ามีไฟไหม้ กรมทหารราบที่ 8 จึงได้จัดกำลังพล พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเร่งด่วน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศิลา ,เทศบาลบ้านแดงใหญ่ และอาสาประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นแนวยาวกว่า 300 – 500 เมตร และกำลังลามเข้ามาใกล้บ้านพักอาศัยของประชาชน จนกระทั่งสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ ไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนรอบค่ายฯ – ข้างหมู่บ้านเป็นสุขสีหราช ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระยะนี้ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีสภาพอากาศปิดที่ไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและค่า PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผา โดยให้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย