บึงกาฬ ผวจ.ชลบุรีประธานแห่องค์กฐินทอดถวายแด่พระครูประภัสสรวีระคุณ วัดสุดดขตแดนสยามจ.บึงกาฬ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 2565 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ได้แห่ขบวนกฐินทางน้ำ โดยได้นำองค์กฐินขึ้นตั้งขบวนแห่บริเวณ ด่านศุลกากร บ้านพันลำ โดยในขบวนแห่ ขบวนเรือลำที่1 เป็นขบวนเรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ประธานในพิธี ขบวนเรือลำที่2 เป็นขบวนนางรำที่รวมตัวกัน ระหว่าง ชมรมสุขภาพดีที่ริมโขง , ชมรมสุขภาพบ้านพันลำและชมรมสุขภาพบ้าหนองแวง เพื่อฟ้อนรำให้แขกผู้มีเกียรติรวมถึงศรัทธาสาธุชนได้รับชมความอ่อน ความพร้อมเพียงรวมถึงความสามัคคีของทั้ง3 ชมรม ส่วนขบวนที่3 เป็นขบวนเรือแห่บริวารองค์กฐินซึ่งมีศิษยานุศิษย์และพ่อค้าประชาชน ที่เลื่อมใสศรัทธา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประภัสสรศรีระคุณ เจ้าคณะอำเภอศรีวิไลธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดสุดเขตแดนสยาม รวมถึงคณะเรือหน่วยรักษาความปลอดภัยทางน้ำ เรือสถานีเรือหน่วยรักษาความปลอดภัยลำน้ำโขงจังหวัดบึงกาฬ เรือหน่วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ เรือตรวจกาฬเทศบาลเมืองบึงกาฬและ และเรือหอกาฬค้าจังหวัดบึงกาฬที่อำนวยความสะดวกสื่อมวลชลภายใต้การอำนวยการของท่าน บุญเพ็ง ลามคำ ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เมือ่ขบวนแห่ทางน้ำได้เดินทางมาถึงท่าเรือวัดสุดเขตแดนสยามเป็นที่เรียบร้อย ท่านประธานในพิธีได้แห่องค์กฐินทอดถวายแด่พระครูประภัสสรวีระคุณ เจ้าคณะอำเภอศรีวิธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดสุดดขตแดนสยาม พร้อมทั้งพระภิกษุที่จำพรรษาในวัด…ยอดกฐินรวม 3,246, 262 บาท

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ