บึงกาฬ – คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี “ฮดสรง” เถราภิเษก “พระครูประภัสสรวีรคุณ”

คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี “ฮดสรง” เถราภิเษก “พระครูประภัสสรวีรคุณ” (พระอาจารย์ลาย) ณ วัดสุดเขตแดนสยาม จ.บึงกาฬ

ที่ วัดสุดเขตแดนสยาม ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมพิธี เถราภิเษก หรือฮดสรง ในงานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ ผ้าไตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) พระครูประภัสสรวีรคุณ (วีระพล ปภสฺสโร) โดยมีพระราชภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายมหานิกาย และพระวชิรศาสนคุณ วัดเนินแสงทอง เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ด้วย

สำหรับพิธีเถราภิเษก หรือ “ฮดสรง” คือ พิธีสรงน้ำหรือรินน้ำแก่พระสงฆ์ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ของผู้คนในแถบอีสาน โดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านช้าง การจัดพิธีฮดสรงนั้นจะถูกจัดขึ้นเมื่อชาวบ้านและพระเถระในคณะสงฆ์เห็นว่า มีพระสงฆ์ที่เล่าเรียนจบในบั้นหรือขั้นต่างๆ แล้ว จึงสมควรที่จะจัดพิธีฮดสรงให้ นอกจากนี้ การฮดสรงยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์แถบอีสานในอดีต เพราะพระสงฆ์ที่จะมีลำดับชั้นสมณศักดิ์ที่สูงขึ้นได้นั้นต้องผ่านการ “ฮดสรง” หรือ “พิธีเถราภิเษก” โดยชาวบ้านและพระสงฆ์ในชุมชนของตนก่อน ทั้งนี้ ภิกษุที่ผ่านการฮดสรงแล้ว จะเรียกภิกษุองค์นั้นว่า “เจ้าหัว” ซึ่งถือเป็นคำยกย่อง เนื่องมาจากการนับถือพระเท่ากับหัว หรือสูงกว่าหัวของตน

นอกจากนี้ อุปกรณ์ประกอบพิธีฮดสรงที่สำคัญ คือ “ฮางฮด” หรือ “รางริน” ลักษณะของฮางฮดโดยทั่วไปจะใช้ไม้เนื้อแข็งในการแกะสลักเป็นรูปพญานาค โดยการแกะสลักฮางฮดเป็นรูปพญานาคสะท้อนนัยยะการให้ความสำคัญแก่สัตว์ประเภทนี้ ทั้งในฐานะผู้เคยอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล และความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่น โดยเฉพาะคนริมโขงเองที่เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริง

โดยภายหลังจากทำพิธีฮดสรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรดาอุบาสก/ คณะลูกศิษย์ฝ่ายชายได้นอนเรียงต่อกัน เพื่อให้พระครูประภัสสรวีรคุณ (พระอาจารย์ลาย) ได้เดินจากพื้นที่ทำพิธีไปจนถึงศาลาปฏิบัติธรรม โดยมีพระราชภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายมหานิกาย เดินนำ ท่ามกลางเสียงสาธุการกึกก้องตลอดเส้นทาง

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ..