ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน


วันที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน ราย นายจิราพัชร วงศ์สะกด (บุตรคนที่ 1) อายุ 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธาตุพิทยาคม มีรายได้จากการออกไปรับจ้างกรีดยางพาราในเวลาหลังเลิกเรียน รายได้วันละ 200 – 300 บาท และ เด็กหญิงกัลป์รัตน์ วงศ์สะกด (บุตรคนที่ 2) อายุ 10 ปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำพร ที่อยู่ปัจจุบัน 20/6 หมู่ 2 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางบุปผา ทัพกฤกษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
ซึ่งเด็กทั้งสองคนอาศัยอยู่กับ นายจรัญพงษ์ วงศ์สะกด (บิดา) ซึ่งบิดาและมารดาได้แยกทางกัน ตั้งแต่ปี 2565 โดยนางสุนิสา ชนะมี (มารดา) ได้แต่งงานอยู่กินกับสามีคนใหม่ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการส่งเงินมาให้เด็กใช้จ่ายทุกเดือน ๆ ละ 1,000 – 2,000 บาท ส่วนบิดาเด็กมีประวัติการใช้สารเสพติด ประกอบอาชีพกรีดยางพารา รายได้ไม่แน่นอน มีพฤติกรรมขอเงินจากบุตรชายเป็นประจำ และลักขโมยสิ่งของที่ได้รับจากการช่วยเหลือ หรือบริจาคนำไปขายเพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ และเคยทำร้ายร่างกายบุตรชาย บิดามีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ช่วงเดือนธันวาคม 2566 มีหน่วยงานจากทหารนำไปบำบัดยาเสพติดเป็นเวลา 10 วัน และส่งกลับบ้าน และยังมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด โดยได้พักอาศัยนอนค้างคืนอยู่ที่กระท่อมในสวนยางพาราของเพื่อนทุกคืน ทำให้เด็กทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนพี่น้อง บางวันกลับมาบ้านยามวิกาลช่วงเวลาที่เด็กหญิงอยู่บ้านเพียงลำพัง
โดยเบื้องต้นได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้
1. รายการปัญญาปันสุข ช่วยเหลือวัสดุการสร้างบ้าน และค่าแรงช่างก่อสร้างบ้าน จำนวน 20,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า พัดลม ฯลฯ
2. เปิดบัญชีขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างคีรีธรรม คุณจักรรินท์ พงษ์สัมพันธ์ (คุณบี้) เป็นผู้ดูแล โดยเปิดบัญชีเป็นชื่อ นายจิราพัชร วงศ์สะกด ปัจจุบันมีเงินในบัญชี จำนวน 120,000 บาท
3. บริษัท AP ดีไซน์ เฮ้าส์ เชียงคาน สนับสนุนช่างก่อสร้างบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4. สพป.ลย เขต 1, นายอำเภอเชียงคาน, โรงเรียน และผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินเข้าบัญชีธนาคารของ เด็กหญิงกัลป์รัตน์ วงศ์สะกด เป็นเงิน 19,000 บาท ปัจจุบันบัญชีธนาคารฝากไว้ที่ครูโรงเรียนบ้านน้ำพร
5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น มอบเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
6. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย