(ชมคลิป) ผู้การฯหนองบัวลำภู กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจจุดสกัด อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัย

จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง เมืองหน้าด่าน การจราจรเริ่มคับคั่ง หลายภาคส่วนบูรณการเปิดจุดป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ผู้การฯหนองบัวลำภู กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจจุดสกัด อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อกลับภูมิลำเนาและกลับไปปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยทุกชีวิต

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา จุดบริการประชาชน ชนะภัย สภ.ศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ของอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู พร้อมคณะเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ภายในจุดตรวจจุดสกัดด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่ง ของรัฐบาล ชุดปัจจุบัน ที่ต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก มุ่งหวัง ให้พลเมืองเคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ กติกาของบ้านเมือง และมีวินัยในตนเอง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง พร้อม พ.ต.ท.นรินทร์ โคตรคำจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ต.ชวิทย์ นามวาด สวปฯและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่าในส่วนของอำเภอศรีบุญเรืองถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านในการสัญจรไปมาของประชาชนในช่วงหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์ ได้วางแนวทางในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนว่าสำหรับอำเภอศรีบุญเรืองเป็นอำเภอที่เป็นฮับ(Hub)หรือจุดเชื่อมต่อการจราจร ที่พี่น้องประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯผ่านตัวอำเภอชุมแพ แล้วก็เข้ามาอำเภอศรีบุญเรือง ก่อนจะไปที่อำเภอนากลาง หรือว่าเข้าตัวจังหวัดหนองบัวลำภู สำหรับการจราจร ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีปริมาณรถยนต์มาจากกรุงเทพฯหรือว่ามาจากทางชุมแพ จะเยอะมาก ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกการจราจร ตามจุดร่วมจุดแยกโดยเฉพาะจุดนี้ ซึ่งเป็นทางแยกที่จะไปที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเวลา แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเทศกาลนี้ เมื่อปริมาณรถมาก การจราจรอาจจะติดขัดเป็นบางช่วงก็ขอความร่วมมือว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และมีน้ำใจให้อภัยซึ่งกันและกัน

สำหรับมาตรการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกโรงพักจะเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะมาตรการเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุของทุกๆปีของทุกเทศกาล ซึ่งปีนี้ตำรวจก็จะเข้มงวดกวดขันในการขับรถเมาสุรา เพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าท่านใดที่ดื่มก็อย่าขับ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่เวรประจำวันจุดตรวจจุดสกัด อำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อกลับภูมิลำเนาและกลับไปปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยทุกชีวิต

โดยก่อนหน้านี้ นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เทศบาลตำบลจอมทอง และ เทศบาลตำบลโนนสงเปลือย โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานให้สามารถลด จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง และมีมาตรการทั่วไป ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ สาธารณสุข แขวงทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ชรบ. และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการตั้งจุดตรวจหลัก 2 จุด

พร้อมจุดบริการของหน่วยงานร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน ให้มี “ตั้งด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม ตักเตือนและสกัด กลุ่มเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการตามมาตรการ “10 รสขม” อย่างเข้มงวด ดำเนินการควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการ รวมทั้ง หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านถ่ายทอดเสียงสรุปสถานการณ์ประจำวัน ระหว่าง เวลา 09.00 – 10.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 จากการถ่ายทอดสด Facebook Live ผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภูในวันและเวลาเดียวอีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวจากจังหวัดหนองบัวลำภู