ขอนแก่น – ชุมแพเสียชีวิตรายแรก “พ่อเมืองหมอแคน” เน้นย้ำใช้กฎหมายเข้ม จุดบริการ ‘จับมากตายน้อย’

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้บริการกับประชาชนและเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฏหมายให้เข้มข้น จับมากตายน้อย ในการประชุมสรุปอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2567 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้งเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต1 ราย


วันที่ 30 ธ.ค. 67 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดขอนแก่น โดยทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุฯ ขอนแก่นได้สรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2567 ของจังหวัดขอนแก่นวันแรก (29 ธ.ค. 66) จังหวัดขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 23 ราย ผู้เสียชีวิต 1 คน ที่อำเภอชุมแพ มีจุดตรวจหลักทั้ง 26 อำเภอ จำนวน 64 จุด มีจุดบริการประชาชนผู้เดินทางจำนวน 144 จุด มีด่านชุมชน 891 ด่าน สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ขับรถเร็วรองลงมาคือเมาไม่ขับ รถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 1 จักรยานยนต์เกิดมากสุด 22 ครั้ง อำเภอที่เกิดเหตุมากคือ อำเภอเมือง 10 ครั้ง มัญจาคีรี 4 ครั้ง หนองเรือ กับ กระนวน อำเภอละ 2 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนรอง


นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฝากว่าถีงทุกภาคส่วนให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ อย่าขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับรถ มาสร้างปัญหาให้คนอื่น ไม่โทรหรือเล่นไลน์ขณะขับ โดยเน้นให้ทุกอำเภอและทุกด่านตรวจให้บังคับใช้กฏหมายให้เข้มข้นขึ้น ให้จับมากจะได้ตายน้อย รวมทั้งเน้นย้ำให้ด่านชุมชน ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกวดขันลูกบ้านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวทุกวัน จุดตรวจด่านชุมชนให้เพิ่มความเข้มแข็งขึ้นให้สกัดคนเมาไม่ให้ขับรถมาในถนนสาธารณะ ฝากผู้ปกครองช่วยเตือนลูกหลานด้วยให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการขับขี่รถตามกฎจราจร