ขอนแก่น-กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมตามแผนบูรณาการ ปีใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

กระทรวงสาธารณสุข โดยเขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข และคณะที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในการรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนที่จุดบริการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุและให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ฯ ณ ด่านชุมชนเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน